In gesprek met een beweger: Kees Blankman

In gesprek met een beweger: Kees Blankman, bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met een beperking aan de Vrije Universiteit bron: Redactie Sociaalweb - info@sociaalweb.nl Kees Blankman aanvaardde op 24 oktober zijn ambt als...

Lees meer

Handreiking Euthanasieverzoek

Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen om een schriftelijk euthanasieverzoek op te stellen. U leest hierin de mogelijkheden en moeilijkheden van het gebruik van een schriftelijk euthanasieverzoek....

Lees meer

Positieve Gezondheid

Machteld Huber is huisarts en zelf ernstig ziek geweest. Dit ziekte proces heeft haar aangezet tot een andere manier van denken over de gezondheidszorg. In 2014 stelde zij haar definitie van gezondheid vast: “Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te...

Lees meer

Wordt bewust van uw Patiëntenrechten

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere...

Lees meer

Boekentip: “Als ik er niet meer ben”

Manu Keirse is Staatssecretaris/onder minister van Volksgezondheid in België geweest. Hij heeft daar de Wet Patiëntrechten door het parlement geloodst. Hij schreef meerdere boeken. Onder nadere : “Als ik er niet meer ben”, over de laatste fase van het leven. Een...

Lees meer

3 Goede Vragen

Op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medische Specialisten is er een  website gemaakt  https://3goedevragen.nl  Dit initiatief is een goede actie om het gesprek tussen de patiënt en de dokter beter te laten verlopen. Het is belangrijk om...

Lees meer

Nadenken over later

In dit filmpje bespreekt een man met zijn huisarts waarom hij een wilsverklaring behandelbeperkingen wil opstellen. Namelijk, omdat hij niet meer behandeld wil worden als hij dement is en hij zijn vrouw en kinderen niet meer herkent. Nadenken over later from...

Lees meer