Cura Vera - De zorg die u wilt

De zorg die wilt

Cura Vera - De zorg die u wilt

De zorg die wilt

  • Alles
  • Boekentips
  • Levenseinde
  • Patiëntenrechten
  • Wilsverklaring

In gesprek met een beweger: Kees Blankman

In gesprek met een beweger: Kees Blankman, bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met een beperking aan de Vrije Universiteit

Lees verder

Campagne over levenseinde zorg

Een belangrijke mijlpaal: op 20 juni j.l. presenteerde minister de Jonge van het ministerie van VWS een campagne over levenseinde zorg, een moment om te vieren. De website www.overpalliatievezorg.nl ondersteunt deze campagne. De minister wil dat mensen ‘tijdiger het gesprek aangaan’ met artsen en vooral hun naasten. Het gaat erom mensen te helpen het gesprek…

Lees verder

Handreiking Euthanasieverzoek

Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen om een schriftelijk euthanasieverzoek op te stellen. U leest hierin de mogelijkheden en moeilijkheden van het gebruik van een schriftelijk euthanasieverzoek. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/17/handreiking-schriftelijk-euthanasieverzoek-publieksversie

Lees verder

Huisarts heeft belangrijke rol in opstellen wilsverklaring

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de huisarts.

Lees verder

Positieve Gezondheid

Machteld Huber is huisarts en zelf ernstig ziek geweest. Dit ziekte proces heeft haar aangezet tot een andere manier van denken over de gezondheidszorg. In 2014 stelde zij haar definitie van gezondheid vast: “Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale…

Lees verder

Wordt bewust van uw Patiëntenrechten

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere behandelingen in de toekomst mogelijk te maken. Daar is niets mis mee. Voorwaarde is wel dat u, als ouders…

Lees verder

Boekentip: “Als ik er niet meer ben”

Manu Keirse is Staatssecretaris/onder minister van Volksgezondheid in België geweest. Hij heeft daar de Wet Patiëntrechten door het parlement geloodst. Hij schreef meerdere boeken. Onder nadere : “Als ik er niet meer ben”, over de laatste fase van het leven. Een prachtig en beknopt goed toegankelijk boekje. Manu Keirse vraagt zich onder andere af, waarom…

Lees verder

3 Goede Vragen

Op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medische Specialisten is er een  website gemaakt  https://3goedevragen.nl  Dit initiatief is een goede actie om het gesprek tussen de patiënt en de dokter beter te laten verlopen. Het is belangrijk om samen met uw arts de voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten.

Lees verder

Mevr. van de Werf

Een sterke positie met schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking. ® Videvos Videoproducties

Lees verder

Nadenken over later

In dit filmpje bespreekt een man met zijn huisarts waarom hij een wilsverklaring behandelbeperkingen wil opstellen. Namelijk, omdat hij niet meer behandeld wil worden als hij dement is en hij zijn vrouw en kinderen niet meer herkent. Nadenken over later from Joshua Vos on Vimeo.

Lees verder

Vragen? Neem contact met ons op!