curaveralogo-zt

De zorg die wilt

curaveralogo-zt

De zorg die wilt

  • All
  • handreiking wilsverklaring
  • levenseinde
  • lezing WGBO
  • Video

Campagne over levenseinde zorg

Een belangrijke mijlpaal: op 20 juni j.l. presenteerde minister de Jonge van het ministerie van VWS een campagne over levenseinde zorg, een moment om te vieren.

De website www.overpalliatievezorg.nl ondersteunt deze campagne. De minister wil dat mensen ‘tijdiger het gesprek aangaan’ met artsen en vooral hun naasten. Het gaat erom mensen te helpen het gesprek te voeren over hun naderende overlijden, en de zorg die ze wensen.

In 1995 heeft de burger belangrijke patiëntenrechten gekregen in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarin reiken de rechten van patiënten verder. Zorgvragers hebben altijd, niet alleen bij hun levenseinde, recht op goede informatie, keuze- en beslisrecht over de behandeling, uitzonderingen daar gelaten. Kijk eens op https://vimeo.com/channels/curavera/page:1

Themabijeenkomst “regie in eigen hand”

Tijdens deze themabijeenkomst krijg je aan de hand van inspirerende verhalen zicht op hoe je de regie (weer) in eigen hand kunt nemen en wat je kunt doen om je kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wilsverklaring: hoe kan ik deze zelf opstellen en wat kan de familie ermee? Door Chris Bartelds van Stichting Cura Vera.
  • Positieve Gezondheid: wat wil en kan ik ondanks mijn ziekte of beperking? Door Marieke Nanninga van Zorgbelang Groningen.
  • Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO): wat is een PGO en wat heb ik eraan? Door ervaringsdeskundige Bettina Bakker, MS Vereniging Nederland.

Datum: dinsdag 18 juni 2019
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen

Lezing IJzersterke Patiëntenrechten

Chris Bartelds verzorgt lezingen over de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst ( WGBO). Deze wet regelt de patiëntenrechten.

De lezing is voor mensen die zelf hun grenzen willen bepalen bij behandelingen in de gezondheidszorg.

Belangrijke principes uit de wet zijn: het recht op informatie, keuzerecht en beslisrecht. U mag ook een behandeling weigeren. U heeft het recht om een schriftelijk wilsverklaring op te stellen om te voorkomen dat u wordt behandeld bij wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld: coma, dementie).

Weet u wat u kunt doen om te voorkomen dat u tegen uw zin wordt doorbehandeld?

Zondag 24 maart, aanvang 14.00 uur. Entree is € 5,00.

Centrum Manypath Hoofdstraat 126A Kortgene

Graag even aanmelden ivm stoelen klaarzetten: cmanypath@gmail.com of 0643436675

Lezing WGBO, Wilsuitingen en Wilsverklaringen

Op 12 februari 2019 verzorgt Cura Vera een lezing bij het Alzheimer Trefpunt in Emmeloord.

De zaal is open vanaf 19.30 uur

Het programma start 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur


Verpleeghuis Talmahof
Genemuidenstraat 4
8304GC Emmeloord

De toegang is gratis

Meer informatie:

Telefoon: Liza Douma 0527-616429

E.Mail: alzheimercafe-emmeloord@live.nlg

Handreiking Euthanasieverzoek

Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen om een schriftelijk euthanasieverzoek op te stellen. U leest hierin de mogelijkheden en moeilijkheden van het gebruik van een schriftelijk euthanasieverzoek.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/17/handreiking-schriftelijk-euthanasieverzoek-publieksversie

Huisarts heeft belangrijke rol in opstellen wilsverklaring

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de huisarts. (meer…)

Positieve Gezondheid

Machteld Huber is huisarts en zelf ernstig ziek geweest. Dit ziekte proces heeft haar aangezet tot een andere manier van denken over de gezondheidszorg. In 2014 stelde zij haar definitie van gezondheid vast:

“Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”.

De Wereld Gezondheids Organisatie heeft deze definitie omarmt en hiermee heeft  Positieve Gezondheid een stevige basis gekregen.

(meer…)

Wordt bewust van uw Patiëntenrechten

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere behandelingen in de toekomst mogelijk te maken.

Daar is niets mis mee. Voorwaarde is wel dat u, als ouders of als wettelijke vertegenwoordiger, goed wordt geïnformeerd. Dat is niet altijd het geval. (meer…)

Boekentip: “Als ik er niet meer ben”

Manu Keirse is Staatssecretaris/onder minister van Volksgezondheid in België geweest. Hij heeft daar de Wet Patiëntrechten door het parlement geloodst.

Hij schreef meerdere boeken. Onder nadere : “Als ik er niet meer ben”, over de laatste fase van het leven.

Een prachtig en beknopt goed toegankelijk boekje. Manu Keirse vraagt zich onder andere af, waarom wij de laatste levensfase niet met net zoveel zorg en aandacht omringen als het geboorte proces. (meer…)

3 Goede Vragen

Op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medische Specialisten is er een  website gemaakt  http://3goedevragen.nl 

Dit initiatief is een goede actie om het gesprek tussen de patiënt en de dokter beter te laten verlopen.

Het is belangrijk om samen met uw arts de voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten.

(meer…)

Meldactie Patiënten Federatie

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de

huisarts. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 8000 mensen.

https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/gesprek-met-huisarts-kan-helpen-bij-opstellen-wilsverklaring

(meer…)

Mevr. van de Werf

Een sterke positie met schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking. ® Videvos Videoproducties

Nadenken over later

In dit filmpje bespreekt een man met zijn huisarts waarom hij een wilsverklaring behandelbeperkingen wil opstellen. Namelijk, omdat hij niet meer behandeld wil worden als hij dement is en hij zijn vrouw en kinderen niet meer herkent.

Nadenken over later from Joshua Vos on Vimeo.