curaveralogo-zt

De zorg die wilt

curaveralogo-zt

De zorg die wilt

De wilsverklaring is eigenlijk het verslag van een denkproces en een gesprek met uw naasten (wettelijk vertegenwoordigers) over de vraag wat u in een bepaalde situatie wenselijk acht. U kunt de verklaring zelf altijd bijstellen. U kunt hier een drietal wilsverklaringen downloaden.

Optie 1: Eenvoudig

De meest effectieve en eenvoudige wilsverklaring (download) waarin u regelt wie uw vertegenwoordigers zijn. En waarin u aangeeft dat zij op de hoogte zijn van uw wensen als u die niet meer kenbaar kan maken. Het is van belang om eenduidig aan te geven wie u vertegenwoordigt. Bijv. in eerste instantie uw partner en als deze het niet kan of wil een van uw kinderen. Ook bij uw kinderen is het verstandig om ze eenduidig een voor een te benoemen. Anders kan er een situatie ontstaan dat 2 kinderen verantwoordelijk zijn en niet duidelijk is wie de beslissende stem heeft als uw vertegenwoordiger.

Optie 2: Uitgebreider

In deze iets uitgebreidere wilsverklaring (download) kunt u naast de regeling van de wettelijke vertegenwoordiger ook een aantal uitspraken doen wat u niet meer wil als u uw wil niet meer kan uiten. Het zijn een aantal mogelijkheden die u wel of niet in de verklaring wilt invullen. Wat niet van toepassing is laat u leeg. Als geheugensteuntje (download) een lijst met behandelingen waar u over na kunt denken.

Optie 3: Zeer uitgebreid

In deze uitgebreide wilsverklaring (download) kunt u veel meer aangeven wat u wel en niet wil en wat uw overwegingen daarbij zijn. U hoeft hier alleen de onderwerpen die u aanspreken in te vullen. (download) een voorbeeld van dit derde formulier – ingevuld door iemand die het heeft ingevuld rondom het thema dementie. De passage in het kader op bladzijde 2 en 3 is de eigen invulling. De rest is vaste informatie op het formulier – met invulvakjes.

 

De biografie

Om uw wilsverklaring kracht bij te zetten kunt u er in een bijlage een korte biografieschets bij schrijven.  Dit is goed voor het denkproces en verwerkingsproces maar ook geeft het artsen inzicht in uw denkwijze en wie u bent als mens.  Een handreiking om dit te doen is:

  • beschrijf eerst kort uw levensgeschiedenis
  • beschrijf uw medische geschiedenis hoe u die ervaren hebt.
  • vertel waar u voor staat en wat u het meeste vreest of echt niet wilt
  • beschrijf hoe u staat tegenover de gezondheidszorg die u ontvangt
  • beschrijf hoe u tegenover euthanasie staat – dit is niet hetzelfde als behandelbeperking!
  • formuleer welke aspecten van lijden u beschouwt als ondraaglijk – waarom.
  • vertel ook wat bij andere mensen heeft zien gebeuren aan teveel behandeling in de zorg
  • beschrijf wat u zelf absoluut niet zou willen of niet nog eens wilt meemaken en waarom
  • laat weten wat is volgens uw huidige mening het moment om uw leven te beëindigen?
  • hoe past dit bij u en uw levensloop?

Een voorbeeld van een beknopte biografie vindt u in ons boek ‘Wie zegt is het is genoeg als je zelf niet meer kunt praten?’  (download) een voorbeeldbiografie bij de wilsverklaring.

wie zegt het is genoeg

Wie zegt 'het is genoeg', als je zelf niet meer kunt praten?

Het boek is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel, of via de webshop van uitgeverij Eburon.


Gratis
Wanneer u het onderstaande formulier invult, ontvangt u van ons gratis de ebook-versie (pdf), gesponsord door Eburon.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrieven van Cura Vera ontvangenNee, ik wil geen nieuwsbrieven van Cura Vera ontvangen