Cura Vera heeft vele jaren informatie over de wilsverklaring behandelverbod gratis weggeven. Hier moeten wij mee stoppen. De stichting heeft zonder succes vaak inspanningen gedaan om subsidie te krijgen. Zonder inkomsten kunnen we de stichting niet overeind houden.

U kunt een rechtsgeldige wilsverklaring behandelverbod zelf opstellen met behulp van ons E-boek en invulformulier, voor de prijs van twee koppen koffie.

De wilsverklaring behandelverbod wordt als onderdeel van het levenstestament bij het Notariaat aan geboden voor prijzen tussen € 230,- en € 907,-.

Ons advies koop het E-boek met het stappenplan en het uitgebreide invulformulier voor een optimaal resultaat.

Patiënten en cliënten hebben het recht om hun mening te uiten.

Dit is vastgelegd in een wet, de WGBO. In de WGBO zijn de volgende rechten vastgelegd:

  • recht op behandelinformatie
  • recht op keuze uit verschillende behandelmogelijkheden
  • beslisrecht om behandelingen te weigeren

De arts kan u in beginsel alleen behandelen met uw toestemming. U heeft niet het recht om een bepaalde behandeling te eisen. De behandelaar heeft daar een beslissende stem in.

Wilt u dit goed regelen, stel dan een wilsverklaring op.

Maak uw eigen Wilsverklaring

Vul hem in en onderteken. Dit blijft privé. Het is uw eigen document. Geen zorgen. U kunt uw verklaring later altijd weer veranderen.

Wilsverklaring

2,00

Combi Wilsverklaring & E-Book

5,00

Wie zegt ‘Het is genoeg’ als je zelf niet meer kunt praten?

18,50

Ja, u hebt het recht zelf te beslissen in de zorg

De patiënt mag zelf besluiten dat een behandeling niet meer hoeft. Ook als dat betekent dat het leven stopt.

Hij wil niet geholpen worden - Cura Vera
l

Ja, u kunt nu uw wilsverklaring gewoon schrijven

Elke meerderjarige die wilsbekwaam is kan een wilsverklaring opstellen. Cura Vera helpt daarbij. En zie ons boek.

Berg maar weer op - Cura Vera

Ja, er is hulp voor wettelijk vertegenwoordigers

Als de wilsverklaring wordt uitgevoerd, rust deze taak op de schouders van de wettelijk vertegenwoordiger.

Hij wil dat we niks meer doen - Cura Vera

Beslisrecht vraagt vooruit denken

Als een patiënt niet meer begrijpelijk kan praten moet de naaste weten wat diens wens is en dit aan medici laten weten. Soms moet je het verdedigen. Daarom is het belangrijk dat je bij het schrijven van je wilsverklaring altijd een of twee mensen aanwijst die je wettelijk vertegenwoordiger zijn.

Als het zover is …

Je partner, ouder, kind, of vriend(in) loslaten is moeilijk. Iemands wil respecteren gaat niet zonder pijn. Het is belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en dat je respect ontmoet van artsen en verpleegkundigen. Cura Vera biedt informatie en steun, ook waar respect of hulp ontbreken.