Uw wilsverklaring kan uw medische behandeling bepalen.

Hoe legt u dat vast?

Dankzij de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), heeft u de volgende patiëntenrechten:

  • recht op behandelinformatie
  • recht op keuze uit verschillende behandelmogelijkheden
  • beslisrecht om behandelingen te weigeren

Maar hoe kent een behandelend arts uw wensen als u deze niet meer kunt uiten – bijvoorbeeld bij bewusteloosheid na een ongeluk, of bij hersenletsel? Met een schriftelijke wilsverklaring legt u uw wensen vast – ook voor het eventuele moment waarop u niet meer wilsbekwaam bent. U kunt met zo’n verklaring ook bepalen wie dan uw belangen mag behartigen.

Maak uw eigen Wilsverklaring

Een wilsverklaring hoeft niets anders te kosten dan uw tijd en aandacht. Cura Vera verstrekt graag de kennis die nodig is:

  • zonder kosten via onze handleiding
  • door de ontwikkeling van lesmateriaal voor professionals in de zorg
  • door lezingen over inspraak bij de behandeling

Onze stichting helpt daarnaast met individuele adviezen rond dit onderwerp. Zonder winstoogmerk: het is onze missie vooral dankzij schenkingen en donateurs zoveel mogelijk mensen te helpen bij het gebruiken van dit patiëntenrecht. Helpt u ons helpen met uw donatie?

Wilsverklaring formulier & toelichting

Handleiding Wilsverklaring

0,00

Doneer en help ons helpen

Donatie

Donatie

Doneer

Ja, u hebt het recht zelf te beslissen in de zorg

De patiënt mag zelf besluiten dat een behandeling niet meer hoeft. Ook als dat betekent dat het leven stopt.

Hij wil niet geholpen worden - Cura Vera
l

Ja, u kunt nu uw wilsverklaring gewoon schrijven

Elke meerderjarige die wilsbekwaam is kan een wilsverklaring opstellen. Cura Vera helpt daarbij. En zie ons boek.

Berg maar weer op - Cura Vera

Ja, er is hulp voor wettelijk vertegenwoordigers

Als de wilsverklaring wordt uitgevoerd, rust deze taak op de schouders van de wettelijk vertegenwoordiger.

Hij wil dat we niks meer doen - Cura Vera

Beslisrecht vraagt vooruit denken

Als een patiënt niet meer begrijpelijk kan praten moet de naaste weten wat diens wens is en dit aan medici laten weten. Soms moet je het verdedigen. Daarom is het belangrijk dat je bij het schrijven van je wilsverklaring altijd een of twee mensen aanwijst die je wettelijk vertegenwoordiger zijn.

Als het zover is …

Je partner, ouder, kind, of vriend(in) loslaten is moeilijk. Iemands wil respecteren gaat niet zonder pijn. Het is belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en dat je respect ontmoet van artsen en verpleegkundigen. Cura Vera biedt informatie en steun, ook waar respect of hulp ontbreken.