curaveralogo-zt

De zorg die wilt

curaveralogo-zt

De zorg die wilt

Ja, u hebt het recht zelf te beslissen in de zorg

De patiënt mag zelf besluiten dat een behandeling niet meer hoeft. Ook als dat betekent dat het leven stopt.

Ja, u kunt nu uw wilsverklaring gewoon schrijven

Elke meerderjarige die wilsbekwaam is kan een wilsverklaring opstellen. Cura Vera helpt daarbij. En zie ons boek.

Ja, er is hulp voor wettelijk vertegenwoordigers

Als de wilsverklaring wordt uitgevoerd, rust deze taak op de schouders van de wettelijk vertegenwoordiger.

Beslisrecht vraagt vooruit denken

Als een patiënt niet meer begrijpelijk kan praten moet de naaste weten wat diens wens is en dit aan medici laten weten. Soms moet je het verdedigen. Daarom is het belangrijk dat je bij het schrijven van je wilsverklaring altijd een of twee mensen aanwijst die je wettelijk vertegenwoordiger zijn.

Als het zover is ...

Je partner, ouder, kind, of vriend(in) loslaten is moeilijk. Iemands wil respecteren gaat niet zonder pijn. Het is belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en dat je respect ontmoet van artsen en verpleegkundigen. Cura Vera biedt informatie en steun, ook waar respect of hulp ontbreken.