Contact met Cura Vera

Wilt u meer weten rond de wilsverklaring, patiëntenrechten en de wettelijke vertegenwoordiger? Wilt u ons materiaal publiceren op uw eigen website of in de media? Heeft u grote aantallen nodig van iets? Wilt u een lezing organiseren of ons lesmateriaal voor zorgprofessionals aanschaffen? Of zoekt u een vorm om ons te ondersteunen?

Wij nemen contact met u op. U zult gebeld of gemaild worden door Chris Bartelds of Jan de Keijzer.

Stichting Schriftelijke Wilsverklaring Cura Vera
Adres: Bentemaden 2
8431 RB Oosterwolde Fr

Chris Bartelds
06 44 15 45 58

Jan de Keijzer
06 19 99 62 94

e-mail:
info@curavera.nl

Privacy

Het opstellen, vastleggen, en de omgang met schriftelijke wilsverklaringen vergt een hoge mate van zorgvuldigheid van alle betrokkenen. Het waarborgen van veiligheid en zorgvuldigheid veronderstelt ook dat aan alle privacy vereisten wordt voldaan. Cura Vera gaat ook zelf met zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens welke aan haar worden verstrekt. U kunt het AVG-beleid van Cura Vera lezen via deze link. M.b.t. informatie uitwisseling over wilsuitingen zal Cura Vera geen informatie aan derden verstrekken over wilsuitingen, tenzij betrokken eigenaar van de wilsverklaring daar toestemming voor geeft.

Wij gaan er van uit dat u (zodra u dit formulier verzendt) er in toestemt dat wij uw gegevens gebruiken voor onze eigen registratie en wij zullen deze informatie niet delen met derden. Zie ook ons privacyreglement.