curaveralogo-zt

De zorg die wilt

curaveralogo-zt

De zorg die wilt

Contactformulier Cura Vera

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

U zult gebeld worden door Chris Bartelds of Jan de Keijzer, of u ontvangt een mail van hen. U kunt uw voorkeur aangeven.

Stichting Schriftelijke Wilsverklaring Cura Vera
Adres: Bentemaden 2
8431 RB Oosterwolde Fr
Contactgegevens Chris Bartelds
m 06 44 15 45 58
Contactgegevens Jan de Keijzer
t 0595 43 50 51  m 06 19 99 62 94

email:
helpdesk.curavera@gmail.com

 

Privacy

Het opstellen, vastleggen, en de omgang met schriftelijke wilsverklaringen vergt een hoge mate van zorgvuldigheid van alle betrokkenen. Het waarborgen van veiligheid en zorgvuldigheid veronderstelt ook dat aan alle privacy vereisten wordt voldaan. Cura Vera gaat ook zelf met zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens welke aan haar worden verstrekt. U kunt het AVG-beleid van Cura Vera lezen via deze link. M.b.t. informatie uitwisseling over wilsuitingen zal Cura Vera geen informatie aan derden verstrekken over wilsuitingen, tenzij betrokken eigenaar van de wilsverklaring daar toestemming voor geeft.

Wij gaan er van uit dat u (zodra u dit formulier verzendt) er in toestemt dat wij uw gegevens gebruiken voor onze eigen registratie en wij zullen deze informatie niet delen met derden. Zie ook ons privacyreglement.