Stichting Cura Vera

Cura Vera betekent letterlijk ‘werkelijke zorg’.

Werkelijke zorg is voor ons: die zorg waarin de rechten van de patiënt zoveel mogelijk voorop staan. In de praktijk van elke dag is dat nog lang niet altijd het geval.

Cura Vera helpt mensen om vorm te geven aan zelfbepaling, eigen regie en autonomie in de zorg met informatie en advies aan zowel patiënt als zorgverlener. Het gaat dan vooral om het recht zelf te beslissen en wat daarbij komt kijken.

Informatie over de stichting

De naam van Cura Vera voluit luidt: Stichting Bevordering Schriftelijke Wilsverklaring Cura Vera. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jan de Keijzer
Secretaris: Chris Bartelds
Penningmeester: Ans Peeters Weem

RSIN-nummer: 805424581
KVk- nummer 41159782
IBAN: NL52 TRIO 0212 4004 87

In de notariële akte zijn de bevoegdheden van het bestuur vastgelegd. Deze akte is bij het bestuur opvraagbaar.

> Download ons jaarverslag

> Download ons beleidsplan

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

We hebben de ANBI-Status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Wilt u ons steunen?

Donatie

Doneer
Chris Bartelds - Cura Vera

Chris Bartelds

Verpleegkundige en adviseur patiëntenrecht

Chris Bartelds, verpleegkundige, is de drijvende kracht achter Cura Vera en heeft zeer veel kennis op het gebied van de burgerrechten en de cliëntenrechten in de gezondheidszorg. Met name de WGBO, de eerste Nederlandse wet cliëntenrechten.

Jan de Keijzer - Cura Vera

Jan de Keijzer

Arts en adviseur patiëntenrecht

Jan de Keijzer is arts ( niet meer praktiserend) en heeft gewerkt als sociaal geriater, als huisarts en als directeur in de ouderenpsychiatrie en bij verpleeghuizen. In deze functie heeft hij veel ervaring opgedaan met de WGBO. Jan stelde in zijn werk altijd het cliëntenperspectief centraal en doet dat nog steeds.

Jan de Keijzer - Cura Vera

Ans Peeters Weem

Penningmeester

Ans Peeters Weem heeft als zzp’er diverse projecten in de gezondheidszorg begeleid. Daarnaast is zij directeur geweest van CIZ Fryslân. In haar werk stelt ze het versterken van de positie van de zorgvrager centraal.