Maak uw Wilsverklaring

In uw wilsverklaring schrijft u uw wensen op voor bepaalde situaties in de toekomst rond uw gezondheid en behandelingen. Onderstaand formulier en toelichting helpen u daarbij. U hoeft alleen de onderwerpen die u aanspreken in te vullen. U kunt de verklaring zelf altijd bijstellen.

Wat u beslist, moet bekend zijn bij uw nabestaanden, uw wettelijk vertegenwoordigers en uw huisarts. Het kan ook fijn zijn dit samen met hen door te spreken om uw wensen helder te krijgen.

Worden uw wensen opgevolgd? Dat hangt ook af van de behandelend arts. Hoe beter deze uw wensen kan begrijpen, hoe beter er meegedacht wordt om u te helpen, is de ervaring. In de toelichting vindt u daarom een aantal belangrijke vragen als leidraad en wat punten ter overdenking.

Tot slot: wij vinden dat deze hulp toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom kiezen wij er bewust voor het formulier gratis te verstrekken. Dankzij donaties kunnen wij zo laagdrempelig mogelijk werken. Wilt u op uw eigen manier bijdragen aan onze missie? Dan komen wij graag in contact.

Wilsverklaring

In deze wilsverklaring kunt u aangeven wat u wel en niet wilt en wat uw overwegingen daarbij zijn. U hoeft hier alleen de onderwerpen die u aanspreken in te vullen.

0,00

Combi Wilsverklaring & E-Book

Wilsverklaring + Ebook “Wie zegt ‘het is genoeg’, als je zelf niet meer kunt praten?”

Naast de wilsverklaring met invulvelden ontvangt u het uitgebreide e-book “Wie zegt ‘het is genoeg’, als je zelf niet meer kunt praten?”.

Praktische gids voor wilsverklaring behandelbeperking en behandelverbod. Het beschrijft wat een wilsverklaring is en waarom u zou kunnen besluiten om voor uzelf een wilsverklaring op te stellen. Let op: dit betreft de digitale versie (e-book).

Liever het fysieke boek?
Bestel “Wie zegt ‘het is genoeg’, als je zelf niet meer kunt praten?” boek.

5,00

Wie zegt ‘Het is genoeg’ als je zelf niet meer kunt praten?

Handleiding bij het opstellen van een wilsverklaring behandelbeperking WGBO

Chris Bartelds & Titia Struiving

Praktische gids voor wilsverklaring behandelbeperking en behandelverbod. Het beschrijft wat een wilsverklaring is en waarom u zou kunnen besluiten om voor uzelf een wilsverklaring op te stellen.

Let op: dit betreft het fysieke boek.

Liever de digitale versie?
Bestel het e-book “Wie zegt ‘het is genoeg’, als je zelf niet meer kunt praten?”.

18,50

Wilt u ons steunen?

Stichting Cura Vera helpt al jaren zonder winstoogmerk bij het delen van kennis rond toepassing van wettelijke patiëntenrechten. Zo worden drempels verlaagd voor zowel patiënten als professionals – een belangrijke zaak. We stellen daarom bewust de formulieren gratis ter beschikking. Een gift voor onze onkosten is meer dan welkom.

Donatie

Doneer
Algemeen Nut Beogende Instelling