Wilsverklaring

De wilsverklaring is eigenlijk het verslag van een denkproces en een gesprek met uw naasten (wettelijk vertegenwoordigers) over de vraag wat u in een bepaalde situatie wenselijk acht. U kunt de verklaring zelf altijd bijstellen. 

2,00

De wilsverklaring is eigenlijk het verslag van een denkproces en een gesprek met uw naasten (wettelijk vertegenwoordigers) over de vraag wat u in een bepaalde situatie wenselijk acht. U kunt de verklaring zelf altijd bijstellen.

In deze uitgebreide wilsverklaring kunt u veel meer aangeven wat u wel en niet wil en wat uw overwegingen daarbij zijn. U hoeft hier alleen de onderwerpen die u aanspreken in te vullen. Als extra een ingevuld voorbeeld van dit formulier.