Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere behandelingen in de toekomst mogelijk te maken.

Daar is niets mis mee. Voorwaarde is wel dat u, als ouders of als wettelijke vertegenwoordiger, goed wordt geïnformeerd. Dat is niet altijd het geval.

De overheid geeft tot nu toe onvoldoende aandacht aan de wet die de patiëntenrechten regelt. Het tij is gelukkig aan het keren. In oktober 2017 werd het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepubliceerd. Een passage in het regeerakkoord is: “ Het Zorginstituut bevordert dat de gezamenlijke beslissing van patiënt en zorgverleners over de behandeling een plek krijgt in medische richtlijnen. Doel is dat behandeling maximaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven ” .

Dit is een belangrijke doorbraak voor iedereen die zelf goed wil kiezen ten aanzien van een medische behandeling.

Wordt zelf ook bewust van het feit dat u:

  • Recht heeft op goede informatie van de dokter,
  • Mag kiezen welke behandeling goed voor u is,
  • Zelf beslist en toestemming geeft voor een behandeling,
  • Een behandeling mag weigeren,
  • Een wilsverklaring mag schrijven,
  • U zelf een wettelijk vertegenwoordiger mag kiezen.