Machteld Huber is huisarts en zelf ernstig ziek geweest. Dit ziekte proces heeft haar aangezet tot een andere manier van denken over de gezondheidszorg. In 2014 stelde zij haar definitie van gezondheid vast:

“Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”.

De Wereld Gezondheids Organisatie heeft deze definitie omarmt en hiermee heeft  Positieve Gezondheid een stevige basis gekregen.


Een van de domeinen is Sociale Uitdagingen. De rechten vanuit de WGBO, onder andere het beslisrecht over een behandeling, het recht om een wilsverklaring op te stellen en het recht op vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid behoren hierbij.

Op de site van Machteld Huber: Positieve Gezondheid
wordt uitgelegd hoe deze visie uitwerkt. Deze manier van kijken naar gezondheid wordt door veel zorginstellingen inmiddels gevolgd. Het gevolg van deze werkwijze is dat cliënten veel meer kwaliteit van leven ervaren. Zoveel mogelijk eigen regie voeren speelt daarin een belangrijke rol.