In gesprek met een beweger: Kees Blankman

In gesprek met een beweger: Kees Blankman, bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met een beperking aan de Vrije Universiteit bron: Redactie Sociaalweb - info@sociaalweb.nl Kees Blankman aanvaardde op 24 oktober zijn ambt als...

Lees meer

Wordt bewust van uw Patiëntenrechten

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere...

Lees meer

3 Goede Vragen

Op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medische Specialisten is er een  website gemaakt  https://3goedevragen.nl  Dit initiatief is een goede actie om het gesprek tussen de patiënt en de dokter beter te laten verlopen. Het is belangrijk om...

Lees meer