In gesprek met een beweger: Kees Blankman, bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met een beperking aan de Vrije Universiteit

bron: Redactie Sociaalweb – info@sociaalweb.nl

https://www.sociaalweb.nl/image/w280%7Cresize/cms/files/2019-11/kees-blankman-foto.jpg

Kees Blankman aanvaardde op 24 oktober zijn ambt als bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zal zijn onderzoek richten op het bevorderen van de eigen regie van ouderen en meerderjarigen met beperkingen in het recht. Wat inspireert hem in dit onderzoek en waar komt zijn interesse voor het sociaal domein vandaan?

  1. Waarom hebt u voor deze functie gekozen?

Mijn arbeidscontract bij de Juridische faculteit van de VU eindigde in 2019 omdat ik de pensioen- en AOW gerechtigde leeftijd bereikte. Men kon mijn hulp nog wel gebruiken en ik was niet toe aan pensionering. Ik kreeg de gelegenheid te solliciteren naar de functie van Bijzonder hoogleraar op de door Alzheimer Nederland aan de VU gevestigde leerstoel Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen. Dat lukte. Ik kan nu met minder onderwijsverplichtingen onderzoek entameren op het rechtsgebied waar ik al vele jaren actief op ben en tegelijk het ouderenrecht nader ontwikkelen.

  1. Waar komt uw interesse voor het sociaal domein vandaan?

Ik ben als mens en als wetenschapper geïnteresseerd in sociale relaties, met name waar het gaat om ondersteuning, bescherming en vertegenwoordiging van wilsonbekwame meerderjarigen incl. gedwongen opneming en behandeling.

  1. Wat is voor u de grootste uitdaging in uw nieuwe functie?

Ik zie er twee: Het verbeteren van de huidige mogelijkheden in het recht ter ondersteuning en bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen. De belangrijkste zijn curatele, bewind, mentorschap en het levenstestament. En als tweede, tegelijk met de ontwikkeling van ouderenrecht aandacht besteden aan de spanning de komende decennia tussen belangen van jongeren en van ouderen. Ik zie die bijv. bij vragen over klimaat, pensioenrecht en arbeidsrecht.

  1. Wat is uw grootste ergernis binnen het sociaal domein?

De controledwang en de complexiteit met betrekking tot regelgeving, voorzieningen en toeslagen.

  1. Wie of wat inspireert u en waarom?

De kracht van – vaak jonge – mensen om veranderingen ten goede te realiseren voor de samenleving.

  1. Welke eigenschap bewondert u het meest in anderen?

Leven vanuit dankbaarheid en verwondering.

  1. Wat is uw persoonlijke motto?

Doe maar gewoon.

In de rubriek In Beweging houden wij u op de hoogte van personele wisselingen en promoties binnen het sociaal domein, zorg en welzijn. Lijkt het u leuk om net als Kees Blankman mee te werken aan onze rubriek In gesprek met een beweger? Geef het door via info@sociaalweb.nl, wij laten u graag aan het woord!