curaveralogo-zt

De zorg die wilt

curaveralogo-zt

De zorg die wilt

  • All
  • Video

Positieve Gezondheid

Machteld Huber is huisarts en zelf ernstig ziek geweest. Dit ziekte proces heeft haar aangezet tot een andere manier van denken over de gezondheidszorg. In 2014 stelde zij haar definitie van gezondheid vast:

“Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”.

De Wereld Gezondheids Organisatie heeft deze definitie omarmt en hiermee heeft  Positieve Gezondheid een stevige basis gekregen.

(meer…)

Wordt bewust van uw Patiëntenrechten

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere behandelingen in de toekomst mogelijk te maken.

Daar is niets mis mee. Voorwaarde is wel dat u, als ouders of als wettelijke vertegenwoordiger, goed wordt geïnformeerd. Dat is niet altijd het geval. (meer…)

Boekentip: “Als ik er niet meer ben”

Manu Keirse is Staatssecretaris/onder minister van Volksgezondheid in België geweest. Hij heeft daar de Wet Patiëntrechten door het parlement geloodst.

Hij schreef meerdere boeken. Onder nadere : “Als ik er niet meer ben”, over de laatste fase van het leven.

Een prachtig en beknopt goed toegankelijk boekje. Manu Keirse vraagt zich onder andere af, waarom wij de laatste levensfase niet met net zoveel zorg en aandacht omringen als het geboorte proces. (meer…)

3 Goede Vragen

Op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medische Specialisten is er een  website gemaakt  http://3goedevragen.nl 

Dit initiatief is een goede actie om het gesprek tussen de patiënt en de dokter beter te laten verlopen.

Het is belangrijk om samen met uw arts de voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten.

(meer…)

Meldactie Patiënten Federatie

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de

huisarts. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 8000 mensen.

https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/gesprek-met-huisarts-kan-helpen-bij-opstellen-wilsverklaring

(meer…)

Mevr. van de Werf

Een sterke positie met schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking. ® Videvos Videoproducties

Nadenken over later

In dit filmpje bespreekt een man met zijn huisarts waarom hij een wilsverklaring behandelbeperkingen wil opstellen. Namelijk, omdat hij niet meer behandeld wil worden als hij dement is en hij zijn vrouw en kinderen niet meer herkent.

Nadenken over later from Joshua Vos on Vimeo.