We willen nog veel meer mensen helpen met het opstellen van een ‘goede wilsverklaring behandelverbod/ -beperkingen’. We hebben de informatie verbeterd en de tarieven verlaagd.

Nieuw op de website is het Vimeo kanaal van Cura Vera

Interessante interviews met twee emeritus hoogleraren Doek Post, hoogleraar sociale geneeskunde en Eugene Sutorius, hoogleraar Strafrecht en oud-rechter. Sketches van situaties die voorkomen in de gezondheidszorg. En het verhaal van een patiënte. In totaal 23 videofragmenten.

De huisarts en uw vertegenwoordiger

Belangrijker dan de notaris, als het om een wilsverklaring behandelverbod gaat, is het bespreken van de wilsverklaring met de huisarts en uw wettelijke vertegenwoordiger.

De notaris

In één van de video’s komt de notaris in beeld. De tussenkomst van de notaris voor een wilsverklaring behandelverbod is niet noodzakelijk.

In een persbericht uit 2014 is de toenmalige minister van volksgezondheid, Edith Schippers daar duidelijk over.

Een tatoeage met de tekst die aangeeft dat de drager ervan niet gereanimeerd wil worden, is volgens minister Schippers van Volksgezondheid rechtsgeldig. De minister antwoordde dit afgelopen woensdag op vragen uit de Tweede Kamer, naar aanleiding van de berichtgeving over een 91-jarige vrouw uit Den Haag. Zij liet de tekst ‘Niet-reanimeren!!!’ op haar borst tatoeëren.

Schippers benadrukte dat ieder mens altijd het recht heeft medische hulp en dus ook reanimatie te weigeren en dat zij expres geen uniforme uiting van dit bijzondere behandelverbod wenst. “Een behandelverbod mag in alle vormen worden aangegeven en is bindend zolang er sprake is van ‘schrifttekens’.

In een persbericht uit 2013 geeft zij aan dat voor een schriftelijk euthanasieverzoek géén tussenkomst nodig is van de rechter of een notaris. Dit geldt ook voor een wilsverklaring behandelverbod.

Zij verwijst hierbij naar de wet voor de patiënten rechten, de WGBO.