Chris Bartelds verzorgt lezingen over de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst ( WGBO). Deze wet regelt de patiëntenrechten.

De lezing is voor mensen die zelf hun grenzen willen bepalen bij behandelingen in de gezondheidszorg.

Belangrijke principes uit de wet zijn: het recht op informatie, keuzerecht en beslisrecht. U mag ook een behandeling weigeren. U heeft het recht om een schriftelijk wilsverklaring op te stellen om te voorkomen dat u wordt behandeld bij wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld: coma, dementie).

Weet u wat u kunt doen om te voorkomen dat u tegen uw zin wordt doorbehandeld?

Zondag 24 maart, aanvang 14.00 uur. Entree is € 5,00.

Centrum Manypath Hoofdstraat 126A Kortgene

Graag even aanmelden ivm stoelen klaarzetten: cmanypath@gmail.com of 0643436675