Een belangrijke mijlpaal: op 20 juni j.l. presenteerde minister de Jonge van het ministerie van VWS een campagne over levenseinde zorg, een moment om te vieren.

De website www.overpalliatievezorg.nl ondersteunt deze campagne. De minister wil dat mensen ‘tijdiger het gesprek aangaan’ met artsen en vooral hun naasten. Het gaat erom mensen te helpen het gesprek te voeren over hun naderende overlijden, en de zorg die ze wensen.

In 1995 heeft de burger belangrijke patiëntenrechten gekregen in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarin reiken de rechten van patiënten verder. Zorgvragers hebben altijd, niet alleen bij hun levenseinde, recht op goede informatie, keuze- en beslisrecht over de behandeling, uitzonderingen daar gelaten. Kijk eens op https://vimeo.com/channels/curavera/page:1