Cura Vera - De zorg die u wilt

De zorg die wilt

Cura Vera - De zorg die u wilt

De zorg die wilt

Wilsverklaring Eenvoudig

2,00

Beschrijving

De wilsverklaring is eigenlijk het verslag van een denkproces en een gesprek met uw naasten (wettelijk vertegenwoordigers) over de vraag wat u in een bepaalde situatie wenselijk acht. U kunt de verklaring zelf altijd bijstellen. U kunt hier een drietal wilsverklaringen aanschaffen.

Optie 1: Eenvoudig

De meest effectieve en eenvoudige wilsverklaring waarin u regelt wie uw vertegenwoordigers zijn. En waarin u aangeeft dat zij op de hoogte zijn van uw wensen als u die niet meer kenbaar kan maken. Het is van belang om eenduidig aan te geven wie u vertegenwoordigt. Bijv. in eerste instantie uw partner en als deze het niet kan of wil een van uw kinderen. Ook bij uw kinderen is het verstandig om ze eenduidig een voor een te benoemen. Anders kan er een situatie ontstaan dat 2 kinderen verantwoordelijk zijn en niet duidelijk is wie de beslissende stem heeft als uw vertegenwoordiger.