curaveralogo-zt

De zorg die wilt

curaveralogo-zt

De zorg die wilt

Meldactie Patiënten Federatie

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de

huisarts. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 8000 mensen.

https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/gesprek-met-huisarts-kan-helpen-bij-opstellen-wilsverklaring

In de geneeskunde kunnen we steeds beter ziektes genezen.

Maar deze verbeterde mogelijkheden hebben ook een keerzijde. Want soms is een behandeling wel levensverlengend, maar levert de patiënt flink in aan zelfstandigheid. In dat geval kan een behandeling soms meer kwaad dan goed doen. Wanneer is medisch ingrijpen niet meer zinvol en is andere zorg passender? Staan arts en patiënt stil bij de kwaliteit van leven die overblijft na een behandeling? Gaat het gesprek ook over de vraag of de patiënt zo’n behandeling eigenlijk nog wel wil en of het nog realistisch is?

De huisarts  kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Van de mensen met een wilsverklaring heeft iets meer dan de helft vooraf een gesprek met de huisarts gehad. Daarvan zegt ruim de helft dat het gesprek heeft geholpen bij het formuleren van de wensen.