Uncategorized

Campagne over levenseinde zorg

Een belangrijke mijlpaal: op 20 juni j.l. presenteerde minister de Jonge van het ministerie van VWS een campagne over levenseinde zorg, een moment om te vieren. De website www.overpalliatievezorg.nl ondersteunt deze campagne. De minister wil dat mensen ‘tijdiger het gesprek aangaan’ met artsen en vooral hun naasten. Het gaat erom mensen te helpen het gesprek…

Lees verder

Themabijeenkomst “regie in eigen hand”

Tijdens deze themabijeenkomst krijg je aan de hand van inspirerende verhalen zicht op hoe je de regie (weer) in eigen hand kunt nemen en wat je kunt doen om je kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken. Onderwerpen die aan bod komen: Wilsverklaring: hoe kan ik deze zelf opstellen en wat kan de familie…

Lees verder

Lezing IJzersterke Patiëntenrechten

Chris Bartelds verzorgt lezingen over de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst ( WGBO). Deze wet regelt de patiëntenrechten. De lezing is voor mensen die zelf hun grenzen willen bepalen bij behandelingen in de gezondheidszorg. Belangrijke principes uit de wet zijn: het recht op informatie, keuzerecht en beslisrecht. U mag ook een behandeling weigeren. U heeft het recht…

Lees verder

Lezing WGBO, Wilsuitingen en Wilsverklaringen

Op 12 februari 2019 verzorgt Cura Vera een lezing bij het Alzheimer Trefpunt in Emmeloord. De zaal is open vanaf 19.30 uur Het programma start 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur Verpleeghuis TalmahofGenemuidenstraat 48304GC Emmeloord De toegang is gratis Meer informatie: Telefoon: Liza Douma 0527-616429 E.Mail: alzheimercafe-emmeloord@live.nlg

Lees verder

Handreiking Euthanasieverzoek

Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen om een schriftelijk euthanasieverzoek op te stellen. U leest hierin de mogelijkheden en moeilijkheden van het gebruik van een schriftelijk euthanasieverzoek. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/17/handreiking-schriftelijk-euthanasieverzoek-publieksversie

Lees verder

Positieve Gezondheid

Machteld Huber is huisarts en zelf ernstig ziek geweest. Dit ziekte proces heeft haar aangezet tot een andere manier van denken over de gezondheidszorg. In 2014 stelde zij haar definitie van gezondheid vast: “Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale…

Lees verder

Wordt bewust van uw Patiëntenrechten

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe versie van de wet WMO (Wet medisch onderzoek). Artsen in academische ziekenhuizen hebben meer rechten gekregen om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen bij ernstig zieke kinderen en mensen met ernstige dementie. Dit om betere behandelingen in de toekomst mogelijk te maken. Daar is niets mis mee. Voorwaarde is wel dat u, als ouders…

Lees verder

Boekentip: “Als ik er niet meer ben”

Manu Keirse is Staatssecretaris/onder minister van Volksgezondheid in België geweest. Hij heeft daar de Wet Patiëntrechten door het parlement geloodst. Hij schreef meerdere boeken. Onder nadere : “Als ik er niet meer ben”, over de laatste fase van het leven. Een prachtig en beknopt goed toegankelijk boekje. Manu Keirse vraagt zich onder andere af, waarom…

Lees verder

3 Goede Vragen

Op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medische Specialisten is er een  website gemaakt  http://3goedevragen.nl  Dit initiatief is een goede actie om het gesprek tussen de patiënt en de dokter beter te laten verlopen. Het is belangrijk om samen met uw arts de voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten.

Lees verder